Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Podróży - Przeznaczenie ubezpieczenia
UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI zabezpieczy Cię na wypadek, gdy będziesz musiał zrezygnować lub przerwać uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, anulować bilet podróży czy zrezygnować z noclegu.

Sytuacje powodujące zwrot kosztów z UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI, niezależnie od wariantu ubezpieczenia:
- zgon Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży,
- nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, mający miejsce przed 32 tygodniem ciąży, uniemożliwiający uczestnictwo w imprezie turystycznej, realizację biletu podróży, noclegu,
- szkoda w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania ognia i innych zdarzeń losowych lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego czynności prawnych i administracyjnych,
- utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
- wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, w przypadku gdy Ubezpieczony lub współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Dodatkowe przyczyny, z tytułu których można zrezygnować w ramach wariantów 100% PLUS to:
- kradzież dokumentów Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, niezbędnych w podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, uniemożliwiającej Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży uczestnictwo w imprezie turystycznej lub podróży,
- wypadek komunikacyjny Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, uniemożliwiający realizację imprezy turystycznej, biletu podróży, noclegu
- kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
- otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym, uniemożliwiającego realizację imprezy turystycznej, biletu podróży, noclegu,
- otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy stawiennictwo Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowe i uniemożliwia realizację imprezy turystycznej, biletu podróży, noclegu,

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego, w związku z anulowaniem biletu podróży (bilet lotniczy na trasach krajowych i międzynarodowych, bilet promowy na trasach międzynarodowych, bilet autobusowy na trasach międzynarodowych) przed datą rozpoczęcia podróży.

Anulacja biletu 100% to:
- suma ubezpieczenia równa cenie biletu, lecz nie wyższa niż 1.500 EUR
- 100% zwrot poniesionych kosztów
- możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych u Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży oraz osoby bliskiej współuczestnikowi podróży
- możliwość zakupu ubezpieczenia aż do 7 dni od dnia zakupu biletu

Anulacja biletu 100% PLUS
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego, w związku z anulowaniem biletu podróży (bilet lotniczy na trasach krajowych i międzynarodowych, bilet kolejowy na trasach miedzynarodowych, bilet promowy na trasach międzynarodowych, bilet autobusowy na trasach międzynarodowych) przed datą rozpoczęcia podróży.

Anulacja biletu 100% PLUS to:
- suma ubezpieczenia równa cenie biletu, lecz nie wyższa niż 1.500 EUR
- 100% zwrot poniesionych kosztów
- możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych u Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży oraz osoby bliskiej współuczestnikowi podróży
- możliwość zakupu ubezpieczenia aż do 7 dni od dnia zakupu biletu
- szeroki katalog przyczyn, z tytułu których można zrezygnować z imprezy turystycznej

Anulacja biletu 100% MAX
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego, w związku z anulowaniem biletu podróży (bilet lotniczy na trasach krajowych i międzynarodowych, bilet promowy na trasach międzynarodowych, bilet autobusowy na trasach międzynarodowych) przed datą rozpoczęcia podróży.

Anulacja biletu 100% MAX to:
- suma ubezpieczenia równa cenie biletu, lecz nie wyższa niż 1.500 EUR
- rozszerzenie ochrony o ryzyko następstw chorób przewlekłych u Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży oraz osoby bliskiej współuczestnikowi podróży
- 100% zwrot poniesionych kosztów
- rezygnacja z imprezy turystycznej z każdego możliwego do udokumentowania powodu
- możliwość zakupu ubezpieczenia wyłącznie w dnia zakupu biletu
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00