Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie kompleksowe sportów - Przeznaczenie ubezpieczenia
Pakietowe ubezpieczenie sportowe SPORT & FUN

Ubezpieczenie SPORT & FUN to ubezpieczenie pakietowe przeznaczone dla osób łączących podróżowanie z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka. Głównymi odbiorcami ubezpieczenia w sezonie zimowym będą narciarze i snowboardziści, a latem osoby uprawiające sporty takie jak np. windsurfing czy też nurkujące. Do tej pory Klient chcący mieć pełną ochronę np. na nartach, kupował osobno dwa produkty: TRAVEL WORLD + SKI I SPORT, natomiast po wprowadzeniu SPORT & FUN będzie miał pełną ochronę w ramach jednego produktu.

Ubezpieczenie SPORT & FUN występuje w wariancie Active Fun i Max Fun. Do każdego z wariantów będzie można dokupić opcje: artroskopii i rehabilitacji, Komfortową Kieszeń, ub. mieszk. lub domu na czas podr. zagr, ub. psów lub kotów podczas podróży zagr., ub. car assistance oraz ub. family assistance.

Na podstawie niniejszych OWU, umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie Active Fun, Max Fun.
Ubezpieczenie w wariancie Active Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Active Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
6) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
8) ubezpieczenie koszów wypożyczenia sprzętu sportowego,
9) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie w wariancie Max Fun obejmuje:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu,
2) ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Max Fun,
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) ubezpieczenie bagażu podróżnego,
5) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego,
6) ubezpieczenie sprzętu sportowego,
7) ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia sprzętu sportowego,
8) ubezpieczenie kosztów karnetu narciarskiego,
9) ubezpieczenie kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego,
10) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie SPORT&FUN można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:
Ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ” obejmujące ubezpieczenie telefonu komórkowego, kluczy, dokumentów, portfela od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas podróży zagranicznej;
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej obejmujące ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z wyposażeniem od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rabunku, zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna oraz zniszczeń powstałych w trakcie akcji ratowniczej;
Ubezpieczenie ARTROSKOPII obejmujące zabiegi diagnostyczne lub lecznicze stawów;
Ubezpieczenie REHABILITACJI obejmujące organizację i pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów zakupu bądź wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

Ubezpieczenia psów lub kotów podczas podróży zagranicznej obejmujące:
- ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu psa lub kota do 500 EUR
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota
- ubezpieczenie ASSISTANCE, czyli:
* całodobowy dyżur Centrum Pomocy
* informacje o warunkach podróży z psem lub kotem
* informacje o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty psa lub kota
* organizację opieki dla psa lub kota podczas podróży

Ubezpieczenie CAR ASSISTANCE obejmujące:
* świadczenia techniczne:
· usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia
· organizację i pokrycie kosztów holowanie pojazdu do 500 EUR
· organizację i pokrycie kosztów parkingu do 150 EUR
· organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego do 3 dni
· organizację dostarczenia części zamiennych
· organizację i pokrycie kosztów złomowania pojazdu
· organizację dowozu paliwa
* świadczenia pomocy w podróży:
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu,
· organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu / kontynuacji podróży
· organizację i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu
· pomoc administracyjną
· tłumaczenia telefoniczne
· pomoc w organizacji prawnika
· pomoc w organizacji tłumacza
· pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej
* świadczenia informacyjne:
· asystent podróżny 24h
· przekazywanie wiadomości
· informacje o warsztatach
· informacje o możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego
· informacje o pomocy drogowej
· informacje o komunikacji publicznej
· informacje o noclegach

Ubezpieczenie FAMILY ASSISTANCE obejmujące:

Medical Assistance:
· organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza
· organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki
· organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego
· organizację i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
· organizację i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji
· organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi

Home Assistance:
· interwencja specjalisty, np. elektryka, hydraulika, szklarza w razie wystąpienia zdarzenia losowego
· interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD lub RTV,
· informacja o sieci usługodawców
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00