Telefon: 33 49 80 801, Komórka: +48 600 114 350
Ubezpieczenie Travel World na cały Świat - Przeznaczenie ubezpieczenia
W ramach Ubezpieczenia TRAVEL WORLD oferowane są cztery warianty ubezpieczenia:

Wariant STANDARD obejmuje:
* ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
* ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard obejmujące:
· całodobowy dyżur Centrum Pomocy
· infolinię medyczną
· udzielenie gwarancji pokrycia koszów hospitalizacji
· organizację i pokrycie kosztów transportu
· organizację i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowanie i wyżywienia osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów wizyty osobowy wezwanej do towarzyszenia
· organizację dostarczenia leków
· udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* ubezpieczenie bagażu podróżnego
* zawiera zwyżkę za turystykę kwalifikowaną

Wariant STANDARD PLUS obejmuje:
* ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
* ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji Standard Plus obejmujące:
· całodobowy dyżur Centrum Pomocy
· infolinię medyczną
· udzielenie gwarancji pokrycia koszów hospitalizacji
· organizację i pokrycie kosztów transportu
· organizację i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowanie i wyżywienia osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów wizyty osobowy wezwanej do towarzyszenia,
· organizację dostarczenia leków
· udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej
· organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego
· organizację i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowanie i wyżywienia w celu rekonwalescencji
· organizację i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji
· udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych
· udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów podróży
· udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta
· udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu
· organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej
· organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* ubezpieczenie bagażu podróżnego
* ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
* zawiera zwyżkę za turystykę kwalifikowaną

Wariant VIP obejmuje:
* ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
* ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji VIP obejmujące:
· całodobowy dyżur Centrum Pomocy
· infolinię medyczną
· udzielenie gwarancji pokrycia koszów hospitalizacji
· organizację i pokrycie kosztów transportu
· organizację i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowanie i wyżywienia osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów wizyty osobowy wezwanej do towarzyszenia,
· organizację dostarczenia leków
· udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej
· organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego
· organizację i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowanie i wyżywienia w celu rekonwalescencji
· organizację i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji
· udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych
· udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów podróży
· udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta
· udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu
· organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej
· organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci
· pośredniczenie w przekazaniu kaucji
· organizacja i pokrycie kosztów transportu członków rodziny
· pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* ubezpieczenie bagażu podróżnego
* ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
* zawiera zwyżkę za turystykę kwalifikowaną

Wariant THE BEST obejmuje:
* ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu
* ubezpieczenie pomocy w podróży w wersji THE BEST obejmujące
· całodobowy dyżur Centrum Pomocy
· infolinię medyczną
· udzielenie gwarancji koszów hospitalizacji
· organizację i pokrycie kosztów transportu
· organizację i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowanie i wyżywienia osoby towarzyszącej
· organizację i pokrycie kosztów wizyty osobowy wezwanej do towarzyszenia,
· organizację dostarczenia leków
· udzielenie informacji w razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji prawnej
· organizację i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego
· organizację i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowanie i wyżywienia w celu rekonwalescencji
· organizację i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji
· udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych
· udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów podróży
· udzielenie pomocy przy zablokowaniu konta
· udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu
· organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej
· organizacja i pokrycie kosztów transportu niepełnoletnich dzieci
· pośredniczenie w przekazaniu kaucji
· organizacja i pokrycie kosztów transportu członków rodziny
· pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem lotu
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* ubezpieczenie bagażu podróżnego
* ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
* ubezpieczenie „Komfortowa kieszeń
* ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej
* uprawianie sportów wysokiego ryzyka, np. narciarstwa, snowboardu, windsurfingu i pozostałe sporty wysokiego ryzyka

Ubezpieczenie TRAVEL WORLD można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:
Ubezpieczenie „KOMFORTOWA KIESZEŃ” obejmujące ubezpieczenie telefonu komórkowego, kluczy, dokumentów, portfela od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas podróży zagranicznej;
Ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej obejmujące ubezpieczenie mieszkania lub domu wraz z wyposażeniem od kradzieży z włamaniem, dewastacji, rabunku, zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, uderzenia pioruna oraz zniszczeń powstałych w trakcie akcji ratowniczej;
Ubezpieczenie ARTROSKOPII obejmujące zabiegi diagnostyczne lub lecznicze stawów;
Ubezpieczenie REHABILITACJI obejmujące organizację i pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów zakupu bądź wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

Ubezpieczenia psów lub kotów podczas podróży zagranicznej obejmujące:

* ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu psa lub kota do 500 EUR
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota
* ubezpieczenie ASSISTANCE, czyli:
· całodobowy dyżur Centrum Pomocy
· informacje o warunkach podróży z psem lub kotem
· informacje o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty psa lub kota
· organizację opieki dla psa lub kota podczas podróży

Ubezpieczenie CAR ASSISTANCE obejmujące:
* świadczenia techniczne:
· usprawnienie pojazdu w miejscu unieruchomienia,
· organizację i pokrycie kosztów holowanie pojazdu do 500 EUR,
· organizację i pokrycie kosztów parkingu do 150 EUR,
· organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego do 3 dni,
· organizację dostarczenia części zamiennych,
· organizację i pokrycie kosztów złomowania pojazdu,
· organizację dowozu paliwa,
 * świadczenia pomocy w podróży:
· organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu,
· organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu / kontynuacji podróży,
· organizację i pokrycie kosztów odbioru naprawionego pojazdu,
· pomoc administracyjną,
· tłumaczenia telefoniczne,
· pomoc w organizacji prawnika,
· pomoc w organizacji tłumacza,
· pomoc w formalnościach związanych ze zgłoszeniem szkody oraz wypełnieniem deklaracji wypadkowej,
* świadczenia informacyjne:
· asystent podróżny 24h,
· przekazywanie wiadomości,
· informacje o warsztatach,
· informacje o możliwościach wynajmu pojazdu zastępczego,
· informacje o pomocy drogowej,
· informacje o komunikacji publicznej,
· informacje o noclegach,

Ubezpieczenie FAMILY ASSISTANCE obejmujące:
Medical Assistance:
· organizację i pokrycie kosztów wizyty lekarza,
· organizację i pokrycie kosztów wizyty pielęgniarki,
· organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego,
· organizację i pokrycie kosztów dostawy leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego,
· organizację i pokrycie kosztów opieki domowej po hospitalizacji,
· organizację i pokrycie kosztów opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niesamodzielnymi,

Home Assistance:
· interwencja specjalisty, np. elektryka, hydraulika, szklarza w razie wystąpienia zdarzenia losowego,
· interwencja specjalisty w zakresie napraw sprzętu AGD lub RTV,
· informacja o sieci usługodawców,

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?
- kompleksowa ochrona klientów w trakcie podróży zagranicznej, zapewniająca radość podróżowania bez względu na nieprzewidziane zdarzenia,
- produkt elastycznie dopasowany do potrzeb klienta poprzez możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia,
- dostęp do całodobowego Centrum Pomocy w razie konieczności uzyskania pomocy,
- wszechstronna pomoc medyczna, techniczna i informacyjna.
 
Zobacz
także:
Zadaj pytanie
Oddzwonimy

Kontakt

Kontakt Ubezpiecznia.wadi.pl: 33-49-80-801, Fax: 33-49-80-801, Komórka: +48 600-114-350
E-mail: Ubezpieczenia@wadi.pl  Biuro@wadi.pl, GG: 3212547,Skype: Arturo.wadi,
statystyka Ubezpieczenia.wadi.pl
Korzystanie z serwisu Ubezpieczenia.wadi.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADi.
Opublikowango na stronach Ubezpieczenia.wadi.pl oraz wadi.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
"Przezorny zawsze ubezpieczony!" - tak głosiło kiedyś pewne hasło reklamowe jedynego ubezpieczycieli w Polsce. Ubezpieczać się należy, jest to przede wszytkim ochrona naszego zdrowia i mienia. Ubezpieczenie może pokryc nasze koszty leczenia,  Obsługujemy osoby prywatne, firmy oraz organizacje. Wszystkim zapewniamy pełną profesjonalną obsługę w doborze ubezpieczeń i odpowiednich polis ubezpieczeniowych.
Copyright by KSI Media 2013. All rights reserved.
Dodano produkt do koszyka
L.p. Sposób przesyłki Opis Cena netto VAT Cena brutto -
1 Odbiór osobisty Odbiór osobisty 0,00 0 0,00
2 Przesyła kurierska DHL Przesyłka kurierska DHL - dostawa na następny dzień 29,99 0 29,99
3 Poczta Polska - pobranie Poczta Polska - pobranie 16,00 0 16,00
4 Poczta Polska przesylka 10,00 0 10,00
5 Paczkomat Paczkomat 9,00 0 9,00